Åsens vänner

Föreningen Åsens Vänner bildades 2005 och är en intresseförening som har till syfte att stötta och sprida kunskap om all fantastisk verksamhet som bedrivs på Åsens by. Om du är intresserad av äldre tiders verksamhet och Åsens by så är du välkommen som medlem i föreningen.
 
Vid större evenemang och aktiviteter räcker den ordinarie personalen inte alltid till för att klara alla uppgifter. Har du då möjlighet och intresse av att hjälpa till med någon aktivitet några timmar eller en dag är du välkommen.

Åsens Vänner har även två arbetsgrupper där dina arbetsinsatser är välkomna. Den ena gruppen lägger lite extra tid och möda på Teklas hus för att ge Åsens besökare en bild av hur det kunde se ut i ett hem för ca 100 år sedan. Den andra gruppen hjälper till i trädgårdsarbetet, och då främst i Prästgårdens grönsaksland.

Kontaktperson för "Tekla-gruppen": Ulla Eckerberg, 070-6991002, ulla.eckerberg@telia.com
Kontaktperson för trädgårdsgruppen: Kerstin Gustafsson, 073-1592529, kerstin.gustafsson@comhem.se
 

Bli medlem

Om du är intresserad av äldre tiders verksamhet och Åsens by så är du välkommen som medlem i föreningen. Årsavgiften är 100 kr för enskild och 150 kr för familj.

Som medlem får du ett medlemsblad med aktuella aktiviteter och vilka insatser vi behöver hjälp med. Vidare får du bra rabatt på allt som serveras i Kaffestugan/serveringen och i Handelsboden. Om du ställer upp på aktiviteter får du mat och fika. Vi hälsar alla intresserade hjärtligt välkomna.
 
Läs nya medlemsbrevet Nr 1 2019

För mer information om Åsens vänner

Ulla Eckerberg(ordförande) 070-699 10 02  ulla.m.eckerberg@gmail.com 
Veronica Åberg (sekreterare) 072-529 16 66 veronica.aberg6@telia.com
Göran Äng (kassör) 070-232 31 54 goran.ang@telia.com

Du kan även betala in medlemsavgiften på Bg. 5375-5567. Ange namn och adress samt gärna e-postadress.