Husen på Åsens by

Byggnaderna på Åsen renoverades med varsamma händer under 1990-talet. I väl bevarat skick finns här ett bostadshus (Teklas hus), ladugård, brygghus och utedass. Teklas hus är iordningsställt i det skick Tekla lämnade det 1989, utan el och vatten och med tidstypisk inredning för sekelskiftet 1900. Övriga byggnader används bland annat för vandrarhemsverksamhet, konferenser, utställningar och olika aktiviteter. Kaffestugan är inrymd i ett av husen på Södergården och i ladugården finns också ett gårdsmuseum och en ”lek-ladugård” för Åsens minsta besökare.