Djuren på Åsens by

I Åsens hagar och ängar betar kor och får, alla av gamla svenska lantraser som till exempel Rödkulla, Gutefår och Dalapälsfår. I hönsgården finns Ölandshöns, i svinhuset Linderödsgris och vill man ge ett maskrosblad till en Gotlandskanin går det också för sig på Åsen.

De gamla lantraserna hålls på Åsen i syfte att bevara och säkerställa deras fortlevnad, och här samarbetar kulturreservatet med olika lantrasföreningar och genbanker. Åsen by har inga egna hästar, men två arbetshästar finns inlånade för att hjälpa till med vårbruk och hästskjutsar. I Teklas trädgård står bikuporna på rad under fruktträden och Åsens egen honung kan köpas i handelsboden.


Djurguidning hos Gutefåren