Ge ditt stöd till Åsens by

Åsens by är en av de sista unika bymiljöerna i Sverige från tiden runt sekelskiftet 1900, och det är just av det skälet som platsen blivit kulturreservat. Reservatet drivs till stor del med stöd av statliga och en del kommunala bidrag, men genom verksamheten som bedrivs på Åsens by får vi även en del andra intäkter som oavkortat går tillbaka till byns vård och skötsel. Som besökare har du alltid fritt tillträde till byn, och kan delta i våra aktiviteter eller bara njuta av den vackra omgivningen, kanske med en kaffekorg som tillbehör.
På Åsens by finns många hus, 19 stycken närmare bestämt, och det är ett roligt och lärorikt arbete att vårda och underhålla dem. Dessutom vill vi ju att alla hus ska användas på ett eller annat sätt, och vi har både drömmar och riktiga planer över hur det ska gå till. Men … det kostar pengar.

Just nu finns det två objekt, ett i skarpt planeringsläge och det andra drömmer vi om att kunna göra framöver:

Teklas ladugård, det vill säga ladugården där vår handelsbod finns, och logen som används flitigt vid bröllopsfester och andra trevliga tillställningar. På Teklas ladugård finns ett sticke-tak som börjar bli dåligt och det krävs nytt tak för att det inte ska komma regnvatten i bröllopschampagnen. Vi vill också göra en isolering för att kunna använda logen året om. I dagsläget är användningen begränsad till perioden maj -september, i bästa fall. Övriga tider på året krävs både yllekalsonger och Lovikka-vantar om man vill festa till det på Teklas loge...

Prästgårdens ladugård – här bor våra kor och får under vinterhalvåret, och vi har en vision om att kunna göra miljön ännu bättre, och att ge dig som besökare möjligheten att komma närmare djuren även när de finns inomhus. Sverige har en sträng djurskyddslagstiftning och det tycker vi är bra, men det begränsar möjligheten att få besöka djuren även inomhus. Många barn har idag ingen naturlig koppling till landsbydgen, med en bonde i bekantskapskretsen där man som privatperson kan göra ett besök i ladugården. Vår dröm är att bygga om så att alla våra Rödkullakor kan gå lösa inne i ladugården. Ett mer naturligt ko-liv helt enkelt. För dig som besökare vill vi hitta en fiffig lösning så att du kan titta in i ladugården och se korna äta, idissla, sova och annat som gör ett ko-liv trevligt. Naturligtvis ska lösningen garantera tillgänglighet även för den som har ett rörelsehinder eller en funktionsnedsättning på annat vis. Att känna dofterna och höra djuren är också att ”uppleva” närheten till våra djur, som är så viktiga för byn. Åsens by utan kor, får, höns och andra djur skulle kännas fattig och tom.

För både Teklas och Prästgårdens ladugård kommer vi att söka ekonomiskt stöd från olika aktörer, men vi behöver ha en egen delfinansiering. Vill Du ge ditt stöd till Åsens by och göra detta möjligt?
Vi tar tacksamt emot alla gåvor, ingen gåva är för liten i sammanhanget, många bäckar små...

SWISH 1236262257 - märk med ”Gåva”. Vill du att din gåva ska destineras till ett av projekten, skriv ”Gåva Tekla” alternativt ”Gåva djur”.

PG 2 22 09-1 - märk med ”Gåva”. Vill du att din gåva ska destineras till ett av projekten, skriv ”Gåva Tekla” alternativt ”Gåva djur”.

På något sätt vill vi visa att Du har stöttat oss. Lämna gärna ditt namn och adress i samband med att du ger din gåva till Åsens by.

Tack för din omtanke om Kulturreservatet Åsens by!