Vandringsleder

Samtliga vandringsleder börjar inne i reservatet vid Handelsboden. På anslagstavlan intill finns aktuell information och gratis "tag-med-kartor" på svenska, tyska och engelska.

Utmarksleden 4,3 kilometer

I närområdet går Utmarksleden som passerar ett antal platser med historisk bakgrund. Vid Tutan finns en torpgrund och rastplats med vindskydd, grillplats samt TC. Stanna gärna till vid Åsens naturstation med utsikt över sjöns fågelliv.
Utmarksleden har en påbyggd slinga "Naturskogsleden, 1,5 km, som går genom gammelskog som inte rörts på ca 100 år. Många fåglar finns här, liksom sällsynta växter som knappnålslavar, sidenmossa och orkidéer.
Från och med våren 2014 kan du från Utmarksleden även ansluta till John Bauer-leden.

Naturskogsleden 1,5 kilometer

Denna led går genom ett skogsområde som ursprungligen varit betesmark men vuxit igen till skog som inte rörts på 100 år. Här finns många spännande miljöer och du kanske får syn på lite vilda djur.

Hagmarksleden 1 kilometer

Utmed denna led kan du se minnen efter närmare 1000 års odling i form av gamla odlingsrösen och fornåkrar. Du passerar de nyuppförda timmerstugorna där du kan ta en paus och grilla din medhavda korv eller fika.

Torpleden 750 meter

På denna vandring passerar du torpet Lilla Åsaskog. Du går genom en skogsdunge som anpassas till blädningsbruk och du kan även se en återupptagen mossodling.

Inägoleden 700 meter

Från Svinhuset går du en vandring förbi höglänta åkrar och beten upp till högsta utsikten 315 m.ö.h.