Program under säsongen

  • Projektverksamhet på Åsens by

    Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för utveckling av landsbygden pågår just nu två spännande projekt på Åsens by: Måltidsexport och Investeringar för måltidsupplevelser