Projektverksamhet på Åsens by

EU-logo-jordbruksfonden-farg ny

Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för utveckling av landsbygden har vi genomfört två spännande projekt på Åsens by: Måltidsexport och Investeringar för måltidsupplevelser

Inom ramen för projektet Måltidsexport var målsättningen att kunna erbjuda våra internationella gäster möjligheten att uppleva kulturreservatet på nya sätt, genom att ta del av vårt småländska måltidsarv. Vi samverkar med Smålands Turism och andra besöksnäringar i länet för att stärka vår regions positionering på den internationella marknaden när det gäller kultur- natur- och måltidsupplevelser.

Vårt investeringsprojekt innebar att vi under försommaren 2019 kunde öppna dörrarna till en ny servering som är integrerad med vår Handelsbod och receptionen till vårt vandrarhem.
Vill du veta mer om vår projektverksamhet? Välkommen att kontakta verksamhetschef Anneli Persson, tel 036-38 71 42 eller via e-post anneli.persson@asensby.com