Projektverksamhet på Åsens by

EU-logo-jordbruksfonden-farg ny

Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för utveckling av landsbygden pågår just nu två spännande projekt på Åsens by: Måltidsexport och Investeringar för måltidsupplevelser

Inom ramen för projektet Måltidsexport vill vi kunna erbjuda våra internationella gäster möjligheten att uppleva kulturreservatet på nya sätt, genom att ta del av vårt småländska måltidsarv. Vi samverkar med Smålands Turism och andra besöksnäringar i länet för att stärka vår regions positionering på den internationella marknaden när det gäller kultur- natur- och måltidsupplevelser.

Vårt investeringsprojekt innebär att vi i månadsskiftet maj/juni 2019 kan öppna dörrarna till en ny servering som är integrerad med vår Handelsbod och receptionen till vårt vandrarhem.
Vill du veta mer om vår projektverksamhet? Välkommen att kontakta verksamhetschef Anneli Persson, tel 036-38 71 42 eller via e-post anneli.persson@asensby.com